Mới chi trả được 50% người dân bị sự cố biển miền Trung

15/12/2016 11:49

Kho bạc Nhà nước vừa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các phòng tài chính kế hoạch huyện rút tiền...

mới chi trả được 50% người dân bị sự cố biển miền trung

Người dân Thừa Thiên - Huế nhận tiền bồi thường

Kho bạc Nhà nước vừa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các phòng tài chính kế hoạch huyện rút tiền từ Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi trả người dân miền Trung chịu thiệt hại từ sự cố môi trường 1.379,6 tỷ đồng, đạt 50,57% kinh phí (2.728,2 tỷ đồng). Số tiền chi trả dựa trên danh sách các hộ, gia đình bị thiệt hại do địa phương gửi lên. Kho bạc Nhà nước cho biết, đã chuyển đủ số tiền đền bù tới các địa phương.

Về việc mới thực hiện chi trả được hơn 50% kinh phí, Kho bạc Nhà nước giải thích do một phần các tỉnh miền Trung liên tiếp bị thiên tai, lũ lụt, nhiều hộ gia đình không tới được để nhận tiền. Chính vì thế, một số địa phương tuy đã rút tiền để chi trả nhưng chưa thực hiện được nên gửi lại vào hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Báo giấy