Mỗi đăng kiểm viên được kiểm định tối đa bao nhiêu ô tô trong ngày?

26/11/2019 17:51

Cục Đăng kiểm VN cho biết, mỗi đăng kiểm viên chỉ được kiểm định tối đa 20 ô tô/ ngày...

Xe vào công đoạn kiểm định gầm xe tại một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội

Ngày 26/11, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới không hạn chế thành lập mới trung tâm đăng kiểm. Doanh nghiệp muốn thành lập trung tâm đăng kiểm chỉ cần thông báo trước cho Cục Đăng kiểm VN về ví trí xây dựng và dự kiến thời gian hoàn thành.

Sau khi hoàn thành xây dựng, Cục Đăng kiểm VN đánh giá theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực để cấp giấy chứng nhận hoạt động đăng kiểm. “Trong quá trình hoạt động, trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên phải tuân thủ các điều kiện của kinh doanh dịch vụ đăng kiểm, trong đó không được cấp giấy chứng kiểm định nhiều hơn số lượng cho phép”, theo đại diện Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong một ngày làm việc (tính trong 8 giờ làm việc), một đăng kiểm viên kiểm định một xe trên một dây chuyền kiểm định, số lượng xe tối đa là 20 xe chiếc.

Trường hợp nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe, số lượng xe không quá 20 lần số đăng kiểm viên (ví dụ 3 đăng kiểm viên chỉ được kiểm tra và ký kết luận kiểm định tối đa 60 xe). Cùng đó, trung tâm đăng kiểm phải giới hạn về số lượng xe tính trên mỗi dây chuyền kiểm định.

Đối với dây chuyền kiểm định loại I (kiểm định xe có khối lượng phân bố lên trục đơn không quá 2 tấn) không được kiểm định quá 90 xe; dây chuyền loại II (khối lượng tải trọng phân bố lên trục đơn không quá 13 tấn) tối đa là 70 xe.

Cũng theo Cục Đăng kiểm VN, việc kiểm soát thực hiện quy định trên căn cứ vào số lượng giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện mà trung tâm đăng kiểm cấp, số lượng đăng kiểm viên tham gia kiểm định trên dây chuyền. Trường hợp tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận vượt quá số lượng quy định sẽ bị nhắc nhở, xử lý theo quy định.

Huy Lộc