Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục

21/05/2014 09:10

"Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em"  là chủ đề Tháng Hành động vì trẻ em năm 2014, theo kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH phê duyệt. 

“Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”  là chủ đề Tháng Hành động vì trẻ em năm 2014, theo kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH phê duyệt.

mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục

Theo Bộ LĐ, TB&XH, tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại có xu hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, do vậy Tháng Hành động vì trẻ em năm nay phát động tổ chức ngày 29/5 tại Hà Tĩnh sẽ tập trung tuyên truyền, vận động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, bóc lột; cùng đóng góp nguồn lực cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.


Bộ LĐ, TB&XH cho biết, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng hơn 1.000 ca xâm hại tình dục trẻ em; và ước tính 9,6% dân số trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 là lao động trẻ em, trong đó khoảng 1/3 số lao động trẻ em (chiếm gần 569.000 em) có thời gian làm việc trên 42 giờ/tuần.

Anh Thư