Mỗi ngày có 240 doanh nghiệp từ bỏ thị trường

31/07/2017 14:32

Trong tháng 7, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới.

Keyword đầu tiên có dấu

Ảnh minh họa

Tính chung 7 tháng, tổng số đăng ký mới thành lập trong cả nước là 72.953 doanh nghiệp, vốn đăng ký 690.700 tỷ đồng, tăng lần lượt 13,8% và 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, còn có 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hồi sinh lên hơn 90.500 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng trong tháng 7, có 6.608 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,9% so với cùng kỳ; Số tạm ngừng hoạt động là 43.274 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động đạt 49.882. Bình quân, mỗi ngày có tới gần 240 doanh nghiệp rời bỏ thị trường. 

T.Nguyên