Mời nộp hồ sơ cung cấp dịch vụ

30/07/2021 14:31

Cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án phát triển hành lang đường thủy và Logistics khu vực phía Nam.

Chuyên gia cao cấp kinh tế đường thủy và Kỹ sư cao cấp đường thủy và cảng

Dự án phát triển hành lang đường thủy và Logistics khu vực phía Nam (SWLC) đề xuất sử dụng nguồn vốn của WB sẽ cải thiện các tuyến đường thủy trực tiếp kết nối Đồng bằng sông Cửu Long và nối các khu công nghiệp của Bình Dương và Đồng Nai (qua sông Đồng Nai) với cảng Cái Mép-Thị Vải.

Nghiên cứu khả thi (FS) Dự án được lập năm 2017. Tài liệu FS này cần được cập nhật nhằm (i) phản ánh và giải quyết các vấn đề cũng như các thay đổi về phạm vi ban đầu của dự án, cập nhật dự báo lưu lượng xe và điều kiện kinh tế tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và (ii) giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu.

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) cập nhật FS sẽ do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ thông qua Chương trình Aus4Transport (Chương trình). Dịch vụ sẽ do một Hãng tư vấn trong nước cung cấp. Hãng tư vấn này do Nhà thầu quản lý Chương trình (PMC) tuyển chọn, ký kết hợp đồng, giám sát và trả thù lao.

Dịch vụ tư vấn sẽ do PMC phối hợp với Ban quản lý các dự án đường thủy (PMU-W) quản lý và giám sát.

Hãng tư vấn trong nước sẽ được hai chuyên gia độc lập có kinh nghiệm quốc tế hỗ trợ, gồm một Chuyên gia cao cấp kinh tế đường thủy và một Kỹ sư cao cấp đường thủy và cảng. Hai chuyên gia này và sẽ ký hợp đồng tư vấn độc lập với PMC, do PMC quản lý và trả thù lao.

Nhiệm vụ của Chuyên gia cao cấp kinh tế đường thủy gồm:

Hỗ trợ Trưởng Nhóm (chuyên gia trong nước) điều phối hoạt động của Nhóm trong mọi lĩnh vực liên quan đến kinh tế và tài chính của nghiên cứu khả thi;

Cung cấp chuyên môn chính trong giai đoạn khởi động dịch vụ tư vấn;

Trong quá trình triển khai dịch vụ, hỗ trợ và hướng dẫn cho các chuyên gia trong nước tham gia công tác cập nhật tất cả các tài liệu liên quan đến kinh tế và tài chính;

Hỗ trợ các chuyên gia trong nước và Kỹ sư đường thủy và cảng cao cấp lựa chọn các phương án kỹ thuật mang lại hiệu quả về mặt chi phí;

Đảm bảo tính nhất quán về mặt chuyên môn do các chuyên gia trong nước đóng góp;

Tham gia xây dựng và rà soát các tài liệu dự thảo liên quan đến kinh tế và tài chính do tư vấn trong nước lập nhằm đảm bảo nhất quán về nội dung, đầy đủ về cấu trúc cũng như nhất quán với các tài liệu liên quan, và Hỗ trợ Trưởng Nhóm trình nộp các sản phẩm đầu ra kịp thời và theo đúng yêu cầu.

Nhiệm vụ của Kỹ sư cao cấp đường thủy và cảng gồm:

Hỗ trợ Trưởng Nhóm (chuyên gia trong nước) điều phối hoạt động của Nhóm trong mọi lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật của nghiên cứu khả thi;

Cung cấp chuyên môn chính trong giai đoạn khởi động dịch vụ tư vấn;

Trong quá trình triển khai dịch vụ, hỗ trợ và hướng dẫn về kỹ thuật cho các chuyên gia trong nước tham gia công tác cập nhật tất cả các tài liệu liên quan đến kỹ thuật;

Xác định các phương án mang lại hiệu quả chi phí và hỗ trợ Trưởng Nhóm giải trình về mặt kỹthuật;

Đảm bảo tính nhất quán về mặt chuyên môn do các chuyên gia trong nước đóng góp;

Tham gia xây dựng và rà soát các tài liệu kỹ thuật do tư vấn trong nước dự thảo nhằm đảm bảo nhất quán về nội dung, đầy đủ về cấu trúc cũng như nhất quán với các tài liệu liên quan, và Hỗ trợ Trưởng Nhóm trình nộp các sản phẩm đầu ra kịp thời và theo đúng yêu cầu.

PMC đang tuyển chọn các ứng viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao ứng tuyển vị trí Chuyên gia cao cấp kinh tế đường thủy và Kỹ sư cao cấp đường thủy và cảng.

Do quy định về hạn chế đi lại trong giai đoạnbùng phát dịch bệnh COVID-19, hai vị trí này sẽ ưu tiên các ứng viên là chuyên gia tư vấn quốc tế hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Hồ sơ ứng tuyển của các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao sẽ được quan tâm, xem xét.

Ứng viên quan tâm cần có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn như sau:

Kỹ sư cao cấp đường thủy và cảng:

Trình độ sau đại học, chuyên ngành kỹ thuật công trình, ưu tiên đã áp dụng cho các công trìnhđường thủy;

Tối thiểu 20 năm kinh nghiệm thiết kế các công trình hạ tầng cảng và đường thủy hoặc tham gia 5 dự án hạ tầng đường thủy và cảng, bao gồm cảng khách và cảng container;

Kinh nghiệm tham gia tối thiểu 5 Nghiên cứu khả thi;(iv) Kinh nghiệm làm việc với nhóm chuyên gia trong nước trong các dự án lớn về hạ tầng tại Đông Nam Á, ưu tiên kinh nghiệm tại Việt Nam;

Kinh nghiệm trong các dự án do WB và ADB tài trợ;

Yêu cầu thành thạo tiếng Anh (nói và viết).

Chuyên gia cao cấp kinh tế đường thủy:

Trình độ sau đại học, chuyên ngành kinh tế giao thông;

Tối thiểu 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu khả thi cho các dự án hạ tầng giao thông, ưu tiên kinh nghiệm về đường thủy nội địa;

Kinh nghiệm tham gia ít nhất 5 nghiên cứu khả thi hoặc các nghiên cứu tương tự trong các dự án hạ tầng đường thủy nội địa;(iv) Kinh nghiệm tại Đông Nam Á và/hoặc Việt Nam;

Kinh nghiệm trong các dự án do WB và ADB tài trợ;

Yêu cầu thành thạo tiếng Anh (nói và viết).

Hồ sơ ứng tuyển kèm theo sơ yếu lý lịch cập nhật đề nghị gửi qua email về địa chỉ aus4transport@dt-global.com.

Hạn nộp hồ sơ 16:00 ngày 12/8/2021, giờ Việt Nam.

Mọi thắc mắc vui lòng chỉ liên hệ qua email.

Aus4Transport