Mời nộp hồ sơ dự án tăng cường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

16/07/2021 07:32

Mời nộp hồ sơ dự án tăng cường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai.

Aus4Transport là Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Úc thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ GTVT.

Mục tiêu Chương trình nhằm tăng đầu tư vào hạ tầng giao thông của Việt Nam, từ đó cải thiện mạng lưới giao thông trong nước, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Chính phủ Việt Nam đang tiếp nhận khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (NMPTCP), sau đây gọi tắt là Dự án.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc để triển khai dịch vụ tư vấn Thiết kế kỹ thuật và chuẩn bị Hồ sơ mời thầu (DDD), thiết kế và thực hiện các hợp phần mềm của Dự án NMPTCP, bao gồm: Chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ tại cộng đồng, Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và nạn buôn người (HHTAP), và Chương trình Kiểm soát tải trọng trục. Với tư cách là Chủ dự án, Bô GTVT chịu trách nhiệm giám sát chung công tác thực hiện Dự án.

Bộ GTVT đã giao Ban quản lý dự án 2 (PMU2) chịu trách nhiệm triển khai Dự án cấp trung ương. DFAT đã lựa chọn DT Global Australia Pty Ltd là Nhà thầu Quản lý Chương trình (PMC) chịu trách nhiệm quản lý Chương trình. PMC sẽ phối hợp với PMU2 tuyển chọn Tư vấn triển khai HHTAP, đàm phán và quản lý hợp đồng ký với Tư vấn trúng thầu, bao gồm theo dõi, giám sát tiến độ và giải ngân thanh toán theo hợp đồng.

Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp hai tuyến quốc lộ và hai đoạn tỉnh lộ với tổng chiều dài 199km. Các tuyến đường của dự án sẽ kết nối các huyện và thị trấn trên địa bàn ba tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài–Lào Cai.

Việc cải thiện kết nối sẽ (i) giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, chăm sóc y tế, đào tạo việc làm và cứu trợ thiên tai khẩn cấp, và (ii) tăng cơ hội việc làm và kinh tế cho người dân các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Việc tăng cường kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ tạo thêm nhiều cơ hội giao thương xuyên biên giới với CHDCND Lào và CHND Trung Hoa. Chương trình HHTAP sẽ nâng cao nhận thức của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao là nạn nhân của HIV/AIDS và nạn buôn người, theo đó sẽ giảm mức độ dễ bị tổn thương của họ trong quá trình thi công và vận hành Dự án.

Nhà cung cấp dịch vụ được tuyển chọn để triển khai HHTAP sẽ cung cấp các dịch vụ sau: (i) hỗ trợ thực hiện HHTAP cho chính quyền địa phương và các đơn vị, tổ chức liên quan đến công tác phòng chống HIV/AIDS và nạn buôn người; (ii) cung cấp khóa học và đào tạo tại chỗ cho các đơn vị liên quan và các đối tác thực hiện; (iii) xây dựng tài liệu truyền thông, đào tạo và cung cấp thông tin phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa của các nhóm đối tượng mục tiêu; (iv) vận động các bên liên quan bao gồm các nhà thầu xây dựng và chủ các trung tâm giải trí; và (v) giám sát và đánh giá HHTAP. HHTAP sẽ được triển khai trước và trong suốt giai đoạn thi công, với tổng thời gian 36 tháng, bắt đầu từ 11/2021.

Aus4Transport mời các Nhà cung cấp dịch vụ bao gồm các Công ty, các Viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ trong nước có đủ năng lực bày tỏ quan tâm. Các Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí sơ tuyển gồm: (i) có kinh nghiệm lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức và các chương trình Thông tin, Giáo dục và Truyền thông về HIV/AIDS và/hoặc nạn buôn người; (ii) kinh nghiệm liên quan trong việc triển khai các chương trình này trong các dự án giao thông hoặc xây dựng, và/hoặc trong khu vực dự án; (iii) có đủ nguồn lực và chuyên môn để thực hiện, giám sát và đánh giá HHTAP; và (iv) các chuyên gia chủ chốt có khả năng làm việc bằng tiếng Anh thành thạo (cung cấp CV nhân sự đề xuất trong Hồ sơ quan tâm).

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể liên kết với các tổ chức trong nước khác dưới hình thức Liên danh hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực. Các nhà cung cấp dịch vụ có tên trong Danh sách ngắn sẽ được nhận Hồ sơ mời thầu. Việc tuyển chọn sẽ theo hình thức lựa chọn trên cơ sở chất lượng và giá. Mọi yêu cầu làm rõ thông tin chỉ có thể theo một hình thức duy nhất là gửi thư điện tử về địa chỉ dưới đây.

Hạn nộp Hồ sơ quan tâm là 4h00 chiều ngày 6/8/2021, giờ Việt Nam. Hồ sơ phải được trình bày bằng tiếng Anh (ngoại trừ một số giấy tờ như giấy đăng ký doanh nghiệp). Hồ sơ quan tâm có thể gửi qua thư điện tử đến aus4transport@dt-global.com hoặc gửi dưới dạng văn bản theo đường bưu điện về địa chỉ dưới đây:

Văn phòng Aus4Transport
Phòng 10-03, tầng 10, HCO Building
44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 37347559
E-mail: aus4transport@dt-global.com.

Ngọc Châu