Mời nộp hồ sơ quan tâm Dịch vụ tư vấn lựa chọn Công ty CNTT

06/12/2021 07:32

Aus4Transport mời các công ty Công nghệ thông tin trong nước nộp hồ sơ quan tâm dịch vụ Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

Aus4Transport là Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Úc thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ GTVT. Mục tiêu Chương trình nhằm tăng đầu tư vào hạ tầng giao thông của Việt Nam, từ đó cải thiện mạng lưới giao thông trong nước, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Chương trình gồm hai Hợp phần là Hợp phần A và Hợp phần B. Trong đó, Hợp phần A - hỗ trợ phát triển dự án; Hợp phần B - Mở ra cơ hội thông qua đổi mới để nâng cao năng lực ngành GTVT thông qua đề xuất điều chỉnh chính sách, hướng dẫn, thay đổi cách làm, kiểm nghiệm ý tưởng mới và giải quyết các các vướng mắc trong công tác phát triển dự án và cấp vốn dự án.

Một phần của khoản viện trợ sẽ được dùng để thiết kế, phát triển, triển khai và bảo hành Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt (VNRA-MIS) do Cục Đường sắt Việt Nam quản lý. VNRA-MIS sẽ được xây dựng trên nền web, công nghệ nguồn mở. Công tác xây dựng (VNRA-MIS), từ phiên bản beta đến phiên bản 1 và trong giai đoạn 12 tháng bảo hành sẽ tuân thủ theo phương thức phát triển phần mềm Agile.

Tùy thuộc vào nguồn kinh phí, công tác phát triển sẽ tuân theo thứ tự ưu tiên sau: (a) phát triển khung phần mềm và cơ sở dữ liệu tổng thể, (b) xây dựng phần mềm e-office và báo cáo, (c) hoàn thiện công nghệ định hướng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và vận hành tài sản hạ tầng, (d) công tác giám sát hậu cần và quản lý phương tiện của Cục Đường sắt Việt Nam.

Các dịch vụ (Dịch vụ) sẽ được thực hiện bởi một công ty có kinh nghiệm và trình độ phù hợp, và sẽ bao gồm: (i) Thiết kế kỹ thuật được Cục Đường sắt Việt Nam và DFAT phê duyệt; (ii) phát triển hệ thống từ phiên bản beta sang phiên bản 1 (version 1); (iii) thử nghiệm trên dự án với người dùng cuối (end-user) (bao gồm thu thập dữ liệu, nhập liệu và thử nghiệm hệ thống) (iv) xây dựng tài liệu đào tạo và tài liệu kỹ thuật, (v) tăng cường năng lực công nghệ thông tin cho các cán bộ chủ chốt của Cục Đường sắt Việt Nam tham gia vào quản lý VNRA-MIS, chủ yếu thông qua đào tạo tại chỗ; (vi) Hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và quản trị VNRA-MIS và hỗ trợ phổ biến VNRA-MIS đến người dùng cuối (cán bộ Cục Đường sắt Việt Nam, các công ty vận hành, bảo trì, các cơ quan thuộc Bộ GTVT và các đơn vị liên quan khác), và (vii) bảo hành trong giai đoạn 12 tháng.

Chi tiết các dịch vụ sẽ được cụ thể hóa trong thiết kế kỹ thuật chi tiết được Cục Đường sắt Việt Nam và DFAT phê duyệt. Nhu cầu phát triển hoặc nâng cấp thêm sẽ được đánh giá sau khi triển khai VNRA-MIS và nếu được phê duyệt thì sẽ bổ sung hợp đồng để thực hiện các dịch vụ bổ sung này.

Yêu cầu tối thiểu đối với nhóm chuyên gia phát triển VNRA-MIS: chuyên gia phát triển web (tối thiểu 02 người), chuyên gia thiết kế web (tối thiểu 01 người), chuyên gia phát triển Android (tối thiểu 01 người), chuyên gia xử lý dữ liệu GIS Web (tối thiểu 01 người), chuyên gia phân tích nghiệp vụ (tối thiểu 02 người). Aus4Transport và Cục Đường sắt Việt Nam sẽ trực tiếp quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ và các sản phẩm trình nộp theo quy định của hợp đồng.

Chương trình Aus4Transport trân trọng kính mời các Công ty Công nghệ thông tin trong nước (“Tư vấn”) đủ điều kiện nộp hồ sơ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các hãng Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu cần thiết và có kinh nghiệm liên quan để có thể cung cấp dịch vụ.

Hồ sơ quan tâm gồm có: (i) Đăng ký kinh doanh; (ii) Hồ sơ doanh nghiệp, kinh nghiệm và danh sách dự án; và (iii) Sơ yếu lý lịch của các nhân sự chủ chốt đề xuất, yêu cầu có khả năng trao đổi công việc lưu loát bằng tiếng Anh .

Tiêu chí sơ tuyển:

Tư vấn cần:

(i) Có trụ sở hợp pháp tại Hà Nội, Việt Nam;

(ii) Là công ty đăng ký và chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển IT trong ít nhất 10 năm trở lại đây; có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước;

(iii) Đã triển khai thành công ít nhất 2 dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý với kinh phí tối thiểu một dự án tương đương 80.000 USD;

(iv) Đã thực hiện thành công ít nhất một dự án ứng dụng công nghệ không gian địa lý (ví dụ GIS trong phân tích, mô hình hóa, mô phỏng và trực quan) ứng dụng trong các hệ thống thông tin quản lý nhà nước;

(v) Đã thực hiện thành công ít nhất một dự án được ứng dụng trong các hệ thống thông tin quản lý nhà nước.

Ưu tiên hãng tư vấn có kinh nghiệm làm việc với Bộ GTVT, các công ty/tổ chức quốc tế và/hoặc Ngân hàng phát triển đa phương hoặc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT).

Tư vấn không được liên kết với các hãng khác dưới hình thức Thỏa thuận Liên danh hoặc Hợp đồng thầu phụ để bổ sung năng lực.

Các hãng tư vấn được chọn đưa vào Danh sách ngắn sẽ được mời nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức lựa chọn trên cơ sở chất lượng và giá.

Tư vấn có thể gửi yêu cầu làm rõ thông tin bằng một hình thức duy nhất là gửi thư điện tử về địa chỉ dưới đây.

Hồ sơ phải được trình bày bằng tiếng Anh (ví dụ giấy tờ đăng ký doanh nghiệp phải được dịch công chứng sang tiếng Anh).

Hồ sơ quan tâm phải được trình bày dưới dạng văn bản và gửi về địa chỉ Văn phòng Aus4Transport (Phòng 10-03, tầng 10, tòa nhà HCO Building - 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) qua đường bưu điện và thư điện tử aus4transport@dt-global.com. Hạn cuối nộp Hồ sơ quan tâm là 14h00 ngày 17/12/2021, giờ Hà Nội.

Ngọc Châu