Moody’s nâng hạng tín nhiệm cơ sở của BIDV

05/11/2018 15:07

BIDV vừa được Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2018 vào tháng 10/2018.

moody’s nâng hạng tín nhiệm cơ sở của bidv

BIDV vừa được Moody’sthực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2018 vào tháng 10/2018

BIDV cho biết, đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) của BIDV tăng 1 bậc từ mức b3 lên mức b2. Các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV được giữ nguyên, triển vọng duy trì ở mức ổn định.

Cụ thể, định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn: Ba3/B1; Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3; Đánh giá tín nhiệm cơ sở: b2

Theo Moody’s, việc nâng đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) cho BIDV dựa vào đánh giá nền kinh tế vĩ mô tại Việt Nam đã có sự cải thiện sẽ hỗ trợ cho chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của BIDV; chất lượng tài sản của BIDV được cải thiện, nguồn huy động và thanh khoản ổn định.

Năm 2018 là năm thứ 13 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm và BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực này.

Được biết, tổng tài sản của BIDV đến 30/6/2018 đạt 1.268 ngàn tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất thị trường; mạng lưới rộng khắp, phủ kín 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với 190 chi nhánh trong nước, 1 chi nhánh tại nước ngoài và 854 phòng giao dịch.

BIDV cũng đã hợp tác với các Công ty FinTech để thúc đẩy ứng dụng ngân hàng số nhằm tăng cường hiệu quả và lợi nhuận.

PV