Moody’s nâng hạng tín nhiệm Việt Nam

16/08/2018 09:50

Moody’s vừa nâng bậc xếp hạng Trái phiếu Chính phủ Việt Nam dài hạn bằng ngoại tệ và khoản vay không được đảm bảo...

Moody’s nâng hạng tín nhiệm Việt Nam 1

 

Moody’s cho rằng, sức mạnh kinh tế của Việt Nam là sự kết hợp giữa tăng trưởng cao và khả năng cạnh tranh cao được thể hiện trong sự thay đổi của nền kinh tế hướng tới lĩnh vực giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, tiềm năng tăng trưởng được hỗ trợ bởi đầu tư mạnh mẽ, bao gồm cả đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI trong lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao. Khi Việt Nam tiếp tục tăng cường chuỗi giá trị và đóng góp của khu vực tư nhân với tổng giá trị gia tăng phát triển, Moody’s hi vọng tăng trưởng về năng suất sản xuất sẽ thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế.

Moody’s cũng đánh giá Việt Nam có dân số đang ở tuổi làm việc với sức mua tương đối cao hơn chiếm đa số trong tổng dân số, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ mạnh và tăng trưởng tín dụng. Mặc dù vậy, nợ của doanh nghiệp cũng tương đối cao và đang tiếp tục tăng lên trong những năm gần đây.

Moody’s cho rằng, việc phân bổ tín dụng đã được cải thiện phần nào và tạo ra rủi ro thấp hơn cho quốc gia. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng tín dụng nhanh tiếp tục duy trì vượt quá mức độ được đảm bảo sẽ làm tăng rủi ro và tăng những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.

L.Thủy