Một công ty cấp nước gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng

13/11/2014 13:01

Ngày 12/11, Thanh tra tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có kết luận thanh tra các công trình đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cấp nước nông thôn Tiền Giang. 

Theo kết luận, Công ty này là chủ đầu tư của Dự án nước sạch cho năm xã cù lao của huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) được khởi công từ năm 2011. Ngân sách Nhà nước đã chi hơn 24 tỷ đồng, nhưng Dự án vẫn chưa hoàn thành. Thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh quyết định xử lý về kinh tế số tiền trên 221 triệu đồng; trong đó thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 130 triệu đồng. Xuất toán khỏi giá trị quyết toán công trình trên 90 triệu đồng đối với các đơn vị: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang, Công ty CP Công nghệ CHT, Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Phúc Anh.

Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng chuyển hồ sơ sang CQĐT để làm rõ các hành vi của tổ chức và cá nhân có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của pháp luật.

Hải Đường