Một cuộc chiến tranh thần kỳ (kỳ 2)

09/05/2014 07:00

Trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trận Leningrad là cuộc phòng thủ dài ngày nhất của quân đội Liên Xô, là trận đánh có số dân thường thiệt mạng cao nhất trong toàn bộ chiến tranh.