Một đăng kiểm viên không kiểm định quá 25 xe/ngày

11/04/2016 18:37

Bộ GTVT dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới.

một đăng kiểm viên không kiểm định quá 25 xe/ngày

Tổ chức, cá nhân đáp ứng được điều kiện theo quy định chung sẽ được lập đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Bộ GTVT đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảo “Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới”, trước khi trình Chính phủ. Dự thảo gồm 6 chương, 32 điều quy định điều kiện, trình tự cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ xe cơ giới và hoạt động kiểm định.

Theo đó, việc thành lập đơn vị mới phải phù hợp với quy hoạch trung tâm đăng kiểm (đã được Bộ GTVT phê duyệt). Tổ chức, cá nhân đáp ứng được điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực được cấp chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm định xe.

Mặt bằng tối thiểu của đơn vị kiểm định phải từ 1.250m2. Đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định không được trực tiếp hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới.

Nhằm ngăn ngừa sai phạm, bỏ sót hạng mục kiểm định, Dự thảo quy định, số lượng tối đa xe cơ giới được cấp Giấy chứng chứng nhận kiểm định trong 1 ngày (8 giờ) làm việc như sau: Không quá 90 xe/một dây chuyền kiểm định loại I; không quá 70 xe/một dây chuyền kiểm định loại II;  Không quá 25 xe/một đăng kiểm viên (ĐKV).

Đơn vị đăng kiểm sẽ bị tước giấy chứng nhận kinh doanh 1-3 tháng nếu: Sử dụng thiết bị kiểm định không đảm bảo tính chính xác, chưa được kiểm chuẩn; Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, thẩm quyền. Có từ 03 lượt ĐKV trở lên bị tước giấy chứng nhận ĐKV hoặc từ 02 ĐKV trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKV trong thời gian 12 tháng.

Trong 1 năm, nếu bị tước giấy chứng nhận kinh doanh đến lần thứ 3 sẽ bị thu hồi giấy. Có từ 5 ĐKV bị tước giấy chứng nhận ĐKV hoặc từ 3 ĐKV bị thu hồi chứng nhận ĐKV trong thời gian 12 tháng cũng bị thu hồi chứng nhận kinh doanh.

Việc Bộ GTVT xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định trong lĩnh vực trên nhằm tạo khung pháp lý đầy đủ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định theo chủ trương xã hội hóa đầu tư.

H.Lộc