Một năm chìm nổi của nhan sắc Việt

01/01/2017 18:22

Năm 2016, nhiều cuộc thi hoa hậu, hoa khôi tại Việt Nam được tổ chức.

Phạm Lý