Một nhà cháy "rủ" 5 ngôi nhà khác cháy theo

08:06, 17/03/2015

Một ngọn lửa bùng lên khiến một ngôi nhà cháy kéo theo 5 ngôi nhà khác cùng bốc cháy...

Linh Hoàng - Kim Trang