Một nhiệm kỳ mới mở ra với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT

10:31, 11/08/2022

Ngày 10/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Linh Đoàn