Một số bộ, ngành chuyển nơi mới nhưng không chịu trả trụ sở cũ

04/12/2016 09:54

Một số cơ quan sau khi di dời đến cơ sở mới nhưng vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng trụ sở cũ.

một số bộ, ngành chuyển nơi mới nhưng không chịu trả trụ sở cũ

Bệnh viện K

Đó là một thực tế được nêu ra trong báo cáo giám sát về “Kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện quy hoạch, quy định về diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định của Luật Thủ đô và nghị quyết của HĐND TP Hà Nội” do Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XV (dự kiến diễn ra từ ngày 5-8/12).

Báo cáo chỉ rõ: “Một số cơ quan, cơ sở giáo dục, y tế sau khi di dời đến cơ sở mới nhưng vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng trụ sở cũ. Việc phê duyệt quy hoạch khu đất xây dựng mới một số bệnh viện để di dời ra khỏi khu vực nội thành chưa đảm bảo yêu cầu của Luật Thủ đô”. Một số bộ, ngành được chỉ đích danh không chịu trả trụ sở cũ là những khu “đất vàng” dù đã có trụ sở mới là: Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bệnh viện Nội tiết T.Ư, Bệnh viện K

Theo báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố, nguyên nhân của hiện tượng trên là do T.Ư chưa có cơ chế, quy định bắt buộc các đơn vị sau khi di dời phải bàn giao lại trụ sở cũ để phục vụ làm công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật như quy hoạch đề ra; Nguồn vốn thực hiện công tác di dời lớn, đồng thời thiếu cơ chế chính sách sử dụng quỹ đất trụ sở sau di dời.

Báo cáo đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ (Xây dựng, Y tế, GD&ĐT, LĐ,TB&XH) sớm hoàn chỉnh lộ trình, biện pháp di dời trụ sở ra khỏi nội đô theo Quyết đinh 130 của Thủ tướng Chính phủ; Ban hành cơ chế tài chính để khuyến khích, khai thác quỹ đất sau di dời có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, lộ trình di dời.

H.Vũ