Một số nhận định về nhân quyền Việt Nam của Mỹ không khách quan

21/04/2016 18:15

“Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2015 của Mỹ đã ghi nhận một số thành tựu của VN trong đảm bảo nhân quyền"

Một số nhận định về nhân quyền Việt Nam của Mỹ không khách quan 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, một số nhận định về nhân quyền của Mỹ là không khách quan

Ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2015 của Bộ Ngoại Giao Mỹ đã ghi nhận một số thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người”.

Mặc dù vậy, theo ông Bình, báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục “dựa trên những thông tin không chính xác, đưa ra một số nhận định không khách quan về thực tế tình hình thực thi nhân quyền tại Việt Nam. Chính sách nhất quán của VN là luôn tôn trọng, thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân.

Những nỗ lực không ngừng của Việt Nam để đảm bảo và cải thiện nhân quyền của người dân thời gian qua đã được thế giới công nhận và đánh giá cao. Việt Nam sẵn sàng trao đổi thẳng thắn cởi mở với các nước trong đó có Hoa kỳ về các vấn đề còn khác biệt để có thể xoá bỏ bất đồng, tăng cường hiểu biết, tăng cường thúc đẩy hợp tác toàn diện, ông Bình cho biết.

Bộ Ngoại Giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới năm 2015 vào ngày 13/4 vừa qua.

Trần Thị Thu Trang