Mức cải thiện sản xuất còn chậm

03/07/2014 15:42

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng năm 2014. 

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng năm 2014.

mức cải thiện sản xuất còn chậm


Cơ quan này nhận định, mặc dù có những chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực như tăng trưởng GDP 6 tháng cao hơn cùng kỳ hai năm trước, sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách tăng so với cùng kì..., song mức cải thiện sản xuất còn chậm.

Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,1% so với cùng kỳ, trong khi số doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể tăng 16,2% so với cùng kì. Nguyên nhân, theo UBGSTCQG, là do tổng cầu còn yếu, nhất là cầu đầu tư.

Theo ước tính của UBGSTCQG, tổng đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng/2014 ước đạt 30,2% GDP, cao hơn mức 29,6% GDP cùng kì 2013 nhưng đầu tư khu vực ngoài Nhà nước đã giảm từ 11,1% GDP xuống 10,3% GDP. Dư nợ tín dụng tính đến 20/5/2014 cũng chỉ tăng 1,1% so với tháng 12/2013, thấp hơn mức tăng 2,1% của cùng kì năm 2013.

Thảo Nguyên