Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông phổ biến nhất [Infographics]

09/03/2017 09:01

Các mức phạt lỗi phạt vi phạm giao thông phổ biến nhất đối với xe máy và ô tô giúp bạn dễ nhớ.

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông phổ biến nhất [Infographics] 1

Các mức phạt lỗi phạt vi phạm giao thông cơ bản đối với xe máy và ô tô giúp bạn dễ nhớ.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ 1/8/2016. Đây là văn bản mới nhất, thay thế cho các Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

Dưới đây là các mức phạt lỗi vi phạm giao thông cơ bản, phổ biến nhất với xe máy và xe ô tô giúp bạn dễ nhớ:

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông phổ biến nhất [Infographics] 2

Mức phạt lỗi vi phạm giao thông cơ bản đối với xe máy theo Nghị định 46.

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông phổ biến nhất [Infographics] 3

Mức phạt lỗi vi phạm giao thông cơ bản đối với xe ô tô theo Nghị định 46.

Bùi Trang