Mức trợ cấp cho người có công với cách mạng tăng 98 nghìn đồng

25/02/2015 21:52

Phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.220.000 đồng lên 1.318.000 đồng.

mức trợ cấp cho người có công với cách mạng tăng 98 nghìn đồng
Người có công với cách mạng được nâng mức trợ cấp. Ảnh minh họa.

Để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, Chính phủ đã ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2013. 

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.220.000 đồng lên 1.318.000 đồng.

Cụ thể, trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sỹ là 1.318.000 đồng/tháng; của hai liệt sỹ là 2.636.000 đồng; của ba liệt sỹ trở lên là 3.954.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.318.000 đồng/tháng.

Bà mẹ VNAH sẽ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sỹ như trên và hưởng phụ cấp 1.105.000 đồng/tháng; Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ VNAH sống ở gia đình là 1.318.000 đồng/tháng. AHLLVT nhân dân, AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.105.000 đồng/tháng. 

Tiến Minh