2. Nằm ngửa, giơ chân lên cao: Động tác này giúp củng cố cơ bụng dưới, sàn chậu và lưng dưới.

Động tác: Nằm ngửa, đặt 2 tay dọc theo xương sống của bạn, từ từ nâng 2 chân lên cao, uốn cong bàn chân như thể bạn sẽ đá gót lên trần nhà. Sau đó từ từ hạ thấp chân xuống nhưng không nhấc phần lưng lên khỏi sàn nhà.
2. Nằm ngửa, giơ chân lên cao: Động tác này giúp củng cố cơ bụng dưới, sàn chậu và lưng dưới. Động tác: Nằm ngửa, đặt 2 tay dọc theo xương sống của bạn, từ từ nâng 2 chân lên cao, uốn cong bàn chân như thể bạn sẽ đá gót lên trần nhà. Sau đó từ từ hạ thấp chân xuống nhưng không nhấc phần lưng lên khỏi sàn nhà.
Linh Trang (Theo RD)