1. Bắp cải, bông cải xanh và súp lơ: Các loại rau họ cải có chứa indole-3-carbinol, một hóa chất ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Bông cải xanh đã được chứng minh có thể tránh được ung thư ruột kết và trực tràng, nhờ một loại enzyme có tên glucoraphanin đặc biệt có nhiều trong mầm bông cải xanh.
1. Bắp cải, bông cải xanh và súp lơ: Các loại rau họ cải có chứa indole-3-carbinol, một hóa chất ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Bông cải xanh đã được chứng minh có thể tránh được ung thư ruột kết và trực tràng, nhờ một loại enzyme có tên glucoraphanin đặc biệt có nhiều trong mầm bông cải xanh.
Linh Trang (Theo Thehealthy)