Mỹ thừa nhận thành tựu Việt Nam trong nhân quyền

22/04/2016 08:22

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận một số thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người.

Keyword đầu tiên có dấu

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình

Ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận một số thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người”.

Song, theo ông Bình, báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục “dựa trên những thông tin không chính xác, đưa ra một số nhận định không khách quan về thực tế tình hình thực thi nhân quyền tại Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn tôn trọng, thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Những nỗ lực không ngừng của Việt Nam để đảm bảo và cải thiện nhân quyền của người dân thời gian qua đã được thế giới công nhận và đánh giá cao.

Việt Nam sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở với các nước trong đó có Hoa Kỳ về các vấn đề còn khác biệt để có thể xóa bỏ bất đồng, tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác toàn diện. Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới năm 2015 vào ngày 13/4 vừa qua.

Trang Trần