Mỹ tuyên bố: Huawei và ZTE là các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia

01/07/2020 13:58

Các công ty viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc bị Hoa Kỳ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Hai tập đoàn Huawei và ZTE của Trung Quốc.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã chính thức tuyên bố rằng các công ty viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

"Văn phòng FCC về an ninh công cộng và nội địa chính thức tuyên bố rằng Công ty Huawei Technologies và ZTE Corporation, cũng như các công ty mẹ và các công ty con và các bộ phận của hai tập đoàn này rơi vào danh sách do FCC công bố vào tháng 11/2019 về những tổ chức gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia và các công ty của Mỹ không được phép cung cấp dịch vụ chung cung cấp thiết bị hoặc tiếp nhận dịch vụ từ họ", - thông cáo của cơ quan quản lý Mỹ có đoạn.

"Do đó, số tiền từ Quỹ các Dịch vụ chung FCC trị giá 8,3 tỷ USD không còn có thể được sử dụng để mua, phục vụ, cải thiện, sửa đổi và hỗ trợ bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ nào do các nhà cung cấp này cung cấp hay sản xuất", - tuyên bố của FCC cho biết thêm.

Người đứng đầu của FCC tuyên bố rằng cả hai công ty đều liên kết với chế độ chính trị và quân đội Trung Quốc. Theo luật pháp Trung Quốc, họ cũng bị bắt buộc hợp tác với các dịch vụ tình báo của Trung Quốc.

"Bằng quy định ban hành ngày hôm nay, dựa trên cơ sở lớn về các bằng chứng, văn phòng FCC đưa Huawei và ZTE vào danh sách các mối nguy an ninh cho các mạng viễn thông của Mỹ và cho tương lai của chúng tôi gắn với hệ thống 5G.

Giải pháp này sẽ bảo vệ quỹ dịch vụ chung FCC, tiền của quỹ này được thu bằng thuế của những người tiêu dùng Mỹ và các công ty trong hóa đơn điện thoại của họ. Quỹ sẽ không được sử dụng để hỗ trợ các nhà cung cấp đe dọa đến an ninh quốc gia của chúng ta", - người đứng đầu FCC tuyên bố.

Hòa Bình