Năm 2014, lực lượng lao động sẽ đạt gần 55 triệu người

21/03/2014 15:40

Đó là con số dự báo được đưa ra trong cuộc Hội thảo Công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 1 vừa được tổ chức vào sáng 21/3.

Đó là con số dự báo được đưa ra trong cuộc Hội thảo Công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 1 do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê và Tổ chức  Lao động quốc tế tổ chức vào sáng ngày 21/3.

năm 2014, lực lượng lao động sẽ đạt gần 55 triệu người

Ông Nguyễn Bá Ngọc – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết: Tăng trưởng GDP tiếp tục phục hồi, dự báo cho năm 2014 là 5,8%, cao hơn mức tăng của năm 2012 là 5,4%.

Theo đó, lực lượng lao động sẽ đạt 54,87 triệu người trong năm 2014. Lao động qua đào tạo sẽ tăng nhanh hơn theo xu hướng phát triển và đòi hỏi của nền kinh tế. Lao động không có chuyên môn kỹ thuật và lao động làm nghề đơn giản sẽ giảm để đáp ứng quá trình tái cấu trúc kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khả năng tạo việc làm của nền kinh tế sẽ tốt hơn so với năm 2013, đặc biệt là ở nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; dịch vụ lưu trú, ăn uống. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị duy trì ở mức ổn định. Đồng thời, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa tạo điều kiện thúc đấy chuyển dịch cơ cấu lao động; tỷ lệ việc làm trong nông nghiệp tiếp tục giảm.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, trong quý /2013, nguồn lao động (dân số từ 15 tuổi trẻ lên) đạt 69,256 triệu người (chiếm gần 77% tổng dân số cả nước); trong đó, lực lượng lao động đạt 53,69 triệu người.

Tuy nhiên, chất lượng của lực lượng lao động còn thấp. Điều này thể hiện ở số lao động có chứng chỉ, bằng cấp mới chỉ chiếm khoảng 18%/tổng số lao động.

Bên cạnh đó, cả nước có 900 nghìn người thất nghiệp; 1,2 triệu lao động trong độ tuổi thiếu việc làm, tập trung chủ yếu ở nông thông, nông nghiệp và nhóm tự làm và lao động gia đình không hưởng lương…

V.A