Năm 2015, có nhiều ngày lễ lớn được tổ chức cấp quốc gia

04/07/2014 01:00

Đó là kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1063/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015. Đó là kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo quyết định này, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 nhằm bồi dưỡng, phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về đất nước, con người Việt Nam kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động và yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

năm 2015, có nhiều ngày lễ lớn được tổ chức cấp quốc gia
Diễu binh trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai với hình thức trang nghiêm, trọng thể phù hợp với quy mô, tầm mức của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; có sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo công tác tổ chức kỷ niệm.

Trong hai năm 2014-2015, các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) (đã tổ chức); Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

Trong khi đó, các ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam) (20/7/1954 - 20/7/2014) do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức; Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức; Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) do Bộ Công an chủ trì tổ chức.

Ngoài ra, các ngày lễ lớn do UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014); Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).

Kỷ niệm Ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu gồm: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2014) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2014) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904-02/4/2014) tỉnh Hải Dương đã tổ chức; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 -28/5/2015) giao tỉnh Bắc Ninh chủ trì tổ chức...

Minh Tiến