Năm 2015, tập trung thanh tra sản xuất và nhập khẩu thiết bị y tế

08/11/2014 20:29

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về cơ bản Kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra Chính phủ.  

năm 2015, tập trung thanh tra sản xuất và nhập khẩu thiết bị y tế
Ảnh minh họa - internet

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, sẽ tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm của một số Bộ, ngành trong công tác chống buôn lậu, thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, mua sắm tài sản, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra còn thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; đối với một số UBND tỉnh, thành phố về quản lý sử dụng đất đai, quản lý vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ tập trung vào thanh tra việc sản xuất và nhập khẩu thiết bị y tế; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hoạt động tín dụng, ngân hàng (tái cơ cấu, xử lý nợ xấu).

Bình Minh