Năm 2016, được phép nhập 85 nghìn tấn đường

06/07/2016 07:07

Con số trên được Bộ Công thương nêu trong văn bản quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu...

năm 2016, được phép nhập 85 nghìn tấn đường

Đường nhập khẩu được bán trong cửa hàng thực phẩm

Con số trên được Bộ Công thương nêu trong văn bản quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 vừa ban hành. 

Theo đó, việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản.

Bộ Công thương sẽ thông báo kết quả đấu giá và giao quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Được biết, năm 2015, hạn ngạch nhập khẩu đường là 81 nghìn tấn.

N.Dương