Năm 2017, 4 sở ngành TP.HCM không còn sử dụng văn bản giấy

13/11/2016 14:55

Đầu năm 2017, TP.HCM sẽ áp dụng hình thức liên thông điện tử giải quyết hồ sơ hành chính tại 4 sở ngành.

năm 2017, 4 sở ngành tp.hcm không còn sử dụng văn bản giấy

Đầu năm 2017, TP HCM sẽ áp dụng hình thức liên thông điển tử giải quyết hồ sơ hành chính tại 4 sở ngành.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, để phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, UBND TP đã giao Sở Nội vụ từ nay đến cuối năm xây dựng quy trình liên thông điện tử cho một số Sở ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017, UBND TP áp dụng hình thức liên thông điện tử có sử dụng chữ ký số khi các sở ngành trên thực hiện trao đổi ý kiến chuyên môn trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy.

UBND TP phấn đấu đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính của các sở ngành, quận, huyện liên quan đến người dân, doanh nghiệp sẽ áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời thực hiện liên thông điện tử giữa các sở ngành, quận, huyện trên địa bàn TP. Trong đó UBND TP sẽ giao một Sở làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như: đô thị, kinh tế, y tế, giáo dục...

Đỗ Loan