Năm 2017, nhiều chỉ số kinh tế, đầu tư Bình Dương tăng kỷ lục

11/01/2018 17:05

Năm 2017, nhiều chỉ số kinh tế, đầu tư tại Bình Dương tiếp tục tăng kỷ lục...

năm 2017, nhiều chỉ số kinh tế, đầu tư bình dương tăng kỷ lục

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (Ảnh Internet)

Chiều 11/1, tại buổi giao ban báo chí, UBND tỉnh Bình Dương thông tin, năm 2017, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,15% (so với kế hoạch là 8,3%); GRDP bình quân đầu người 120 triệu đồng (kế hoạch 115,4 triệu đồng); Cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp – thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là 63,99% - 23,68% - 3,74% - 8,59% (kế hoạch là 63,4% - 23,7% - 4,0% - 8,9%).

Riêng chỉ số phát triển công nghiệp tiếp tục tăng cao, đạt 10,98%. Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp, với diện tích gần 13 nghìn ha. Trong đó, có 26 khu công nghiệp đang hoạt động. Thương mại phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 161 nghìn tỷ đồng, tăng 19%. Lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng tiếp tục đạt kết quả tốt đẹp, thặng dư thương mại trên 4,7 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 28 tỷ 500 triệu USD, tăng 17,6%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 23 tỷ 800 triệu USD, tăng 18%...

Trong năm qua, môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được cải thiện. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 81 nghìn 200 tỷ đồng, tăng 11,6%...

Mai Huyên