Năm 2017, tăng viện phí từ 30-50% với người không có thẻ BHYT

28/09/2016 11:37

Theo dự thảo thông tư điều chỉnh viện phí với người không có thẻ BHYT, từ năm 2017 viện phí sẽ tăng từ 30-50%.

năm 2017, tăng viện phí từ 30-50% với người không có thẻ bhyt

Người không có BHYT sẽ chịu viện phí tăng từ 30-50% từ năm 2017

Theo dự thảo này, từ 1/1/2017, viện phí của người không có BHYT sẽ tăng khoảng 30% và đến 1/7/2017 sẽ tăng 50% so với hiện nay. Đây cũng là mức giá của nhóm có BHYT, tuy nhiên, người bệnh không có BHYT sẽ phải thanh toán 100%. Do vậy, có những ca bệnh điều trị thậm chí chi phí lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra giá viện phí cũng được điều chỉnh với khoảng 1.900 dịch vụ y tế. Mức giá này cũng tương đương với giá của nhóm BHYT.

Theo ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế, từ tháng 3/2016 đến nay, viện phí đã có 2 lần điều chỉnh đối với nhóm người có thẻ BHYT. Cụ thể, ngày 1/3, viện phí của người có BHYT tăng khoảng 30% do tính thêm các chi phí phụ cấp ngày trực, phụ cấp thủ thuật. Và lần 2, tăng từ tháng 8/2016 với 16 tỉnh có tỷ lệ tham gia BHYT trên 85%. Theo lộ trình, từ nay đến hết năm 2016, các tỉnh còn lại sẽ điều chỉnh viện phí theo giá mới.

Trong các đợt tăng giá viện phí vừa qua, người chưa có thẻ BHYT vẫn phải chịu tác động. "Tuy nhiên theo đại diện Bộ Y tế, việc này tạo ra sự mất bình đẳng giữa người có và không có BHYT và không tạo động lực khuyến khích người dân tham gia BHYT. Với mức áp dụng sắp tới cho cả người không tham gia BHYT, để giảm bớt gánh nặng viện phí, mọi người dân nên tham gia BHYT”, ông Liên cho biết.

Ông Liên cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương chuyển phần ngân sách đang cấp tiền lương cho các bệnh viện hiện nay để hỗ trợ 30% còn lại cho người cận nghèo tham gia BHYT; nâng mức hỗ trợ mua BHYT cho người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp. Ngoài ra, cũng đề nghị các tỉnh phải bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo của tỉnh. Các bệnh viện cũng sẽ sử dụng một phần chênh lệch thu chi lập Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ các trường hợp có khó khăn trong chi trả viện phí.

Tú Uyên