Năm 2017, thanh tra việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài

07/02/2017 11:26

Theo đó, cơ quan này sẽ tiến hành 23 cuộc thanh tra chính thức và 6 cuộc thanh tra dự phòng.

Ảnh minh họa.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu vừa ký Quyết định số 3344/QĐ-TTCP phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, cơ quan này sẽ tiến hành 23 cuộc thanh tra chính thức và 6 cuộc thanh tra dự phòng.

Cụ thể, Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ I thực hiện ba cuộc thanh tra. Thứ nhất, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường tại một số khu công nghiệp (cơ sở công nghiệp), khu kinh tế, khu chế xuất, khu đô thị mới. Thứ hai, thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hoá, thoái vốn) tại Bộ GTVT và các đơn vị trực thuộc bộ này. Thứ ba, thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị 11/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam.

Vụ II Thanh tra Chính phủ được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính tại các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu lớn, có nguy cơ mất vốn, tài sản… Nội dung liên quan đến chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác cũng được Thanh tra Chính phủ giao Cục I thanh tra tại UBND TP Hà Nội, Cục II thanh tra tại UBND tỉnh Khánh Hoà và UBND TP Đà Nẵng, Cục III thanh tra tại UBND TP Cần Thơ.

Thanh tra Chính phủ cũng giao Cục IV thanh tra chuyên đề quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử các đoàn đi nước ngoài tại các cơ quan bộ, ngành Trung ương; Thanh tra công tác thi, xét nâng ngạch công chức tại Bộ Nội vụ. Vụ III sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT thanh tra chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo; Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và một số tỉnh, thành phố…

Trong những cuộc thanh tra dự phòng, đáng chú ý là cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tại tỉnh Lạng Sơn, Lâm Đồng và Đồng Tháp...

Xem thêm video:

Anh Thư