Năm 2017, Vietjet trả cổ tức khủng cỡ nào?

20/04/2017 15:38

Vietjet cam kết trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lên tới 50% bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Năm 2017, Vietjet trả cổ tức khủng cỡ nào? 1

CTCP Hàng không Vietjet tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng nay (20/4), CTCP Hàng không Vietjet đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội thống nhất kế hoạch hành động năm 2017, trong đó có việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%. Vietjet dự kiến chốt thời gian trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 10/5/2017. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 40% nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho cổ đông.

Trong năm 2017, Vietjet đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt hơn 42 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 50% bằng tiền và cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Vietjet, bà Nguyễn Thanh Hà cho biết năm 2017, Vietjet cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng chế độ báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).

Năm 2017, Vietjet trả cổ tức khủng cỡ nào? 2

Năm 2016, Vietjet nhận thêm 12 tàu máy bay mới, nâng tổng số lên 41 tàu bay 

Trước đó, Đại hội cũng đã tổng kết hoạt động năm 2016. Theo đó, trong năm, hãng đã thực hiện 84.455 chuyến bay an toàn, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,57%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,57%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực. Các chỉ số an toàn khai thác mặt đất, kỹ thuật, khai thác bay đều ở mức cao so với các hãng hàng không trong khu vực. Doanh thu năm 2016 đạt 27.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng, tăng trưởng 38.6% và 113.2% so với năm 2015, hoàn thành vượt 3% và 9% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 9.586 đồng.

Cũng trong năm 2016, Vietjet nhận thêm 12 tàu máy bay mới, nâng tổng số lên 41 tàu bay bao gồm 30 tàu bay A320 và 11 tàu bay A321, vận chuyển 14,05 triệu lượt khách, tăng 50.9% so với năm 2015, vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường nội địa. 

T.Bình