Năm 2018 doanh thu Traphaco đạt gần 1.800 tỷ đồng

28/03/2019 21:01

Doanh thu hợp nhất của Traphaco năm 2018 là 1.788 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch

năm 2018 doanh thu traphaco đạt gần 1.800 tỷ đồng
Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Sáng 28/3, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cho thấy, doanh thu hợp nhất của Traphaco thực hiện 1.788 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch 2018 (giảm 4% so với 2017). Về chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 156,27 tỷ đồng (giảm 35% so với năm 2017). Năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động đạt 20,38 triệu/tháng, giảm 6,8% so với năm 2017, tuy nhiên vẫn đạt mức tốt so với trung bình thị trường. Traphaco đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% cho cổ đông vào tháng 1/2019.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Traphaco nhận định: Bức tranh thị trường toàn cảnh nhiều thách thức trong năm 2018, Traphaco đã phải rất nỗ lực trong việc duy trì vị trí số 1 trên thị trường OTC và đầu tư cho thị trường ETC trong ngành dược phẩm. Tuy nhiên, Traphaco vẫn có lợi thế khi đã chủ động được nguồn nguyên liệu dược liệu, giảm tác động bất lợi khi tình hình giá nguyên, vật liệu tăng.

“Hội đồng quản trị tăng cường hoạt động kiểm soát chi phí trong năm 2019 trên tiêu chí hợp lý để không làm ảnh hưởng tới tăng trưởng, không làm mất thị phần đồng thời lấy thị phần từ đối thủ. Bên cạnh đó cũng tăng cường nhận diện thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động marketing cần được chú trọng, nhằm bắt kịp xu hướng mới…", ông Tuấn nhấn mạnh.

Hạ Lan