Năm 2018: Tăng trưởng tín dụng 17%, lãi suất khó giảm

09/01/2018 10:51

NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2018 là 17%, còn lãi suất cho vay vẫn khó có khả năng giảm.

năm 2018: tăng trưởng tín dụng 17%, lãi suất khó giảm

NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2018 là 17%, còn lãi suất cho vay vẫn khó có khả năng giảm.

Thông báo tại cuộc họp báo Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2018, Phó Thống đốc Ngân NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2018, ngành ngân hàng phấn đấu tăng trưởng tín dụng ở mức 17%.

Năm 2017, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng khoảng 16%, sát với chỉ tiêu định hướng đề ra khoảng 16-18% từ đầu năm; tín dụng tăng 18,17% so với cuối năm 2016, trong đó tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 14,03%; tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 20%; tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tăng 22,13%; tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11,53%; dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 22%...

Để thực hiện mục tiêu này, theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN sẽ điều hành tín dụng theo hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, đi đôi với an toàn hoạt động.

NHNN cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng, hỗ trợ an sinh xã hội.

Trước mong muốn giảm lãi suất cho vay của các doanh nghiệp, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực tế giảm lãi vay cũng là mong muốn của ngân hàng. Vì vậy, trong 2018, ngành sẽ phối hợp các đơn vị theo đó, xem xét bối cảnh, tình hình tỷ giá, tài chính, để đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp nhằm phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Về tỷ giá, năm 2018, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp tình hình thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Cùng đó, ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NHNN trong năm 2018 là triển khai tiếp các bước tái cơ cấu và xử lý nợ xấu một cách căn bản, triệt để hơn. Cũng như tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế;...

C.Sơn