Năm 2019, Bảo hiểm PVI đạt 688 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

12/01/2020 08:20

Bảo hiểm PVI vừa tổng kết kinh doanh năm 2019 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2019, Bảo hiểm PVI đạt 688 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 1
Ông Phạm Anh Đức,Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI điều hành hội nghị

Cụ thể, kết thúc năm 2019, Bảo hiểm PVI đạt 9.012 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 102 % kế hoạch, tăng trưởng 7% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế đạt 688 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận đầu tư tài chính gần 400 tỷ đồng), hoàn thành 121% kế hoạch năm và tăng trưởng 51,7 %.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm PVI đã đạt được những thành tích nổi bật như: Tiếp tục giữ vững vị trí nhà Bảo hiểm Công nghiệp số 1 Việt Nam; Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm vật chất xe giảm; Thu xếp thành công các Hợp đồng Tái bảo hiểm hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh của hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Hoạt động đầu tư tài chính an toàn, hiệu quả, hoàn thành 118% kế hoạch năm; Chuyển đổi tính hiệu quả kinh doanh đầy đủ đến các Đơn vị thành viên; Thực hiện chuyển đổi thành công BCTC từ VAS sang IFRS.

Năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm PVI là phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, giữ vững doanh thu và hiệu quả trong lĩnh vực Dầu khí – Năng lượng và mở rộng, chiếm lĩnh các dự án ngoài ngành.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nâng hạng tín nhiệm tài chính quốc tế.

Được biết, cuối tuần qua Bảo hiểm PVI cũng đã khai trương Trung tâm Chăm sóc Khách hàng phía Bắc và ra mắt Bảo hiểm PVI Tràng An, nâng tổng số Công ty thành viên lên con số 37, trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có mạng lưới bán lẻ phát triển nhanh về quy mô hiệu quả nhất trên thị trường.

PV