Năm 2019, doanh thu Vietsovpetro đạt gần 1.800 triệu USD

06/12/2019 15:20

Dự kiến, Viesovpetro sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất cũng như về kinh tế tài chính năm 2019.

năm 2019, doanh thu vietsovpetro đạt gần 1.800 triệu usd
Khai mạc phiên họp thường kỳ Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 52

Mới đây, tại buổi khai mạc phiên họp thường kỳ Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 52, ông Nguyễn Quỳnh Lâm,Tổng giám đốc Vietsovpetro cho biết: Mặc dù tình hình sản xuất ngày càng gặp nhiều khó khăn, giá dầu vẫn còn duy trì ở mức thấp nhưng tập thể lao động Vietsovpetro cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao từ hai Phía đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của cả năm 2019 trong tháng 11. Trong tháng 11 có nhiều sự kiện đáng nhớ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro, như: Sản lượng khai thác dầu lô 09-1 cán mốc mục tiêu sản xuất 3100 nghìn tấn (sớm hơn 47 ngày so với kế hoạch năm 2019 do Hội đồng 50 đề ra); Kế hoạch khai thác khí thiên nhiên cũng về đích sớm trước 45 ngày. Các chỉ tiêu về tài chính như doanh thu bán dầu khí-condensate, nộp NSNN, lợi nhuận hai Phía cũng đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2019.

Dự kiến, Viesovpetro sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất cũng như về kinh tế tài chính năm 2019: Sản lượng khai thác dầu/condensate dự kiến 3710,5 nghìn tấn (đạt 105,6% kế hoạch); Khai thác khí thiên nhiên 135,7 triệu m3 (115% kế hoạch); Gia tăng trữ lượng (địa chất/thu hồi) 13401/3060 nghìn tấn (103% kế hoạch); Khoan khai thác lô 09-1 đạt 22.952m (149 % kế hoạch); cung cấp về bờ 1057,9 triệu m3 khí (đạt 170% kế hoạch).

Doanh thu bán dầu, khí và condensate ước đạt 1.795,8 triệu USD (đạt 111% kế hoạch); Tổng nộp NSNN và lợi nhuận hai Phía năm 2019 dự kiến đến 1,3 tỷ USD (đạt 130% so với kế hoạch), riêng lợi nhuận hai phía ở mức trên 400 triệu USD (đạt hơn 170% kế hoạch Hội đồng 50 đề ra).

Năm 2019 là năm ghi dấu nhiều mốc son quan trọng về những thành tựu đạt được trong 38 năm hoạt động của Vietsovpetro, cụ thể: Vietsovpetro đã đạt 235 triệu tấn dầu khai thác; 35 tỷ m3 khí cung cấp về bờ; 80 tỷ USD doanh thu từ hoạt động dầu khí lô 09-1; 3 tỷ USD doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài; 50 tỷ USD nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) từ hoạt động dầu khí; 22 tỷ USD lợi nhuận hai phía.

Hạ Lan