Năm 2019, ước tính doanh thu PVN đạt gần 710.000 tỷ đồng

14/12/2019 06:47

Ước tính, doanh thu PVN năm 2019 đạt gần 710.000 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm.

năm 2019, ước tính doanh thu pvn đạt gần 710.000 tỷ đồng
Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng cho biết, doanh thu PVN năm 2019 đạt gần 710.000 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm

Mới đây, tại tọa đàm “Làm gì để củng cố và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp ngành Dầu khí?”, Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ, trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, nhưng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tạo sự đồng thuận của người lao động dầu khí, năm 2019, PVN đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục hoàn thành vượt mức các kế hoạch đặt ra. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt gần 710.000 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt gần 100.000 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm. Hệ số bảo toàn vốn đạt 1,01 lần, đảm bảo an toàn và phát triển.

Theo ông Dũng, trong 60 năm qua, ngành Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực vươn lên, lớn mạnh cùng đất nước; những người lao động dầu khí qua các thời kỳ với lòng say mê và khát vọng cháy bỏng làm giàu cho Tổ quốc đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lao động bền bỉ, sáng tạo… và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện đại và đồng bộ, giữ vị trí hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gặt hái được nhiều thành tựu, làm nên thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam uy tín cả trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh nhiều thuận lợi, PVN đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt “khoảng lặng” giai đoạn 2015-2017 đã ảnh hưởng không ít tới hình ảnh, uy tín và thương hiệu của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên, đồng thời gây thiệt hại thông qua giá trị cổ phần, cổ phiếu, tài sản của doanh nghiệp, việc kêu gọi đầu tư với các đối tác cả trong và ngoài nước.

Chính vì lẽ đó, việc củng cố và phát triển thương hiệu (gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh trên nền tảng quản trị doanh nghiệp tiên tiến và văn hóa doanh nghiệp) của PVN và các đơn vị thành viên trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và cần thiết.

PV