Năm 2021, nợ tiền thuế đất phải tính như thế nào?

26/02/2021 15:56

Năm 2021, Nghị định 79 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất sẽ có hiệu lực, do đó, trả nợ thuế đất sẽ được thực hiện theo quy định mới.

Năm 2021, nợ tiền thuế đất phải tính như thế nào? 1

Năm 2021, nợ tiền thuế đất sẽ phải tính theo giá đất hiện tại (ảnh minh họa)

Tính nợ theo giá đất hiện tại

Từ 1/3, Nghị định số 79 của Chính phủ (sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014) về việc thu tiền sử dụng đất sẽ có hiệu lực.

Theo đó, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật đến hết ngày 28/2/2021.

Để bảo đảm việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, các hộ gia đình, cá nhân cần rà soát, xem kỹ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không.

Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/2/2021.

Trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Hướng dẫn tính thuế đất thổ cư

Luật Đất đai năm 2013, đất thổ cư thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, được nhà nước công nhận thông qua sổ đỏ (hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Cụ thể, chủ đất thổ cư sẽ có quyền xây nhà ở, các công trình phục vụ nhu cầu sống,… sau khi được cấp sổ đỏ (nếu tại phần “Mục đích sử dụng” trên sổ đỏ có ghi là “đất ở”) và xây dựng đúng phạm vi mảnh đất thuộc chủ quyền sở hữu sẽ được Pháp luật công nhận, bảo vệ.

Hiện nay, tất cả các loại đất đều phải thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước bao gồm đất thổ cư.

Theo thông tư 153/2011, cách tính thuế đất thổ cư được xác định bằng công thức:

Số thuế cần nộp = Số thuế phát sinh (STPS) – Số thuế miễn giảm (nếu có).

Trong đó, công thức tính số thuế phát sinh (STPS) theo công thức:

STPS = Diện tích đất cần tính thuế x Giá 1m2 đất sử dụng x Thuế suất (%)

Do đó, để tính được thuế đất thổ cư một cách chính xác, chủ sử dụng đất phải xác định được 3 yếu tố cấu thành gồm: Diện tích đất cần tính thuế; Giá 1m2 đất theo quy định của Uỷ ban nhân dân nơi có đất cần tính thuế ban hành và cuối cùng là % thuế suất.

Hiện nay, thuế suất áp dụng theo biểu thuế lũy tiến đối với từng phần có thể tính toán và áp dụng: Diện tích nằm trong hạn mức: Thuế suất 0,03%; Diện tích vượt nhỏ hơn 3 lần so với hạn mức thuế suất áp dụng 0,07%; Diện tích vượt lên trên 3 lần so với hạn mức, thuế suất áp dụng 0,15%.

Nam Việt