Năm ngân hàng lớn vào “tầm ngắm” kiểm toán 2015

21/03/2015 16:02

Kiểm toán Nhà nước cũng tiến hành kiểm toán tại Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

năm ngân hàng lớn vào “tầm ngắm” kiểm toán 2015
Vietcombank nằm trong danh sách kiểm toán 2015 của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước cho biết, kế hoạch kiểm toán năm 2015 đi sâu vào lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, tiền tệ thông qua các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn năm 2014 tại 35 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam…

Đối với doanh nghiệp nhà nước, KTNN tập trung kiểm toán để đánh giá thực trạng tài chính năm 2014; tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015; việc thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất và thị trường, giải quyết hàng tồn kho; tình hình thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng và các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình.

Đối với các tổ chức tài chính - ngân hàng, cơ quan này sẽ tiến hành 5 ngân hàng lớn trên cả nước gồm Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng đầu tư và phát triển. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng tiến hành kiểm toán tại Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

KTNN cho biết sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá thực trạng tài chính năm 2014; việc điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm sự ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát; việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; công tác quản lý, xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu lại nợ; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công khai, minh bạch hoạt động của các tổ chức tín dụng; tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015.

Theo kế hoạch, năm 2015 KTNN sẽ tiến hành kiểm toán 198 đầu mối bao gồm: 19 bộ, cơ quan Trung ương; 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 48 dự án đầu tư; 35 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước; 14 chuyên đề; 8 chủ đề kiểm toán hoạt động; 17 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 6 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.

Được biết, hiện kết quả kiểm toán năm 2014 đã cơ bản hoàn tất. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán từ 188 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 23.431,7 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tăng thu 4.366,1 tỷ đồng; các khoản giảm chi 6.897,6 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu NSNN 3.328,2 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 8.808,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 31,4 tỷ đồng.

C.Sơn