Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các cấp ủy đảng Bộ GTVT

12/05/2017 15:50

Đảng bộ Bộ GTVT xác định nâng cao chất lượng công tác tham mưu các cấp ủy là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các cấp ủy đảng Bộ GTVT 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy phải trau dồi, nâng cao trình độ để nâng cao chất lượng tham mưu

Sáng nay (12/5), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, toàn Đảng bộ Bộ GTVT có 54 cán bộ đảng chuyên trách, 105 cán bộ đảng kiêm nhiệm. Thời gian qua, dù còn nhiều vướng mắc nhưng đội  ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy các cơ sở đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng trước những thử thách trong hoạt động thực tiễn; tâm huyết với công việc, kiên trì vừa làm, vừa học, vừa nghiên cứu, tận tụy, trách nhiệm và sáng tạo trong công tác tham mưu để giúp các cấp ủy trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017 được Đảng bộ Bộ GTVT xác định trọng tâm là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở”. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, phải nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm và đổi mới hoạt động thực sự trong mỗi cán bộ chuyên trách, giúp việc của cấp ủy. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy phải giỏi một việc, biết nhiều việc; phải biết cách nghĩ ra việc để tham mưu giúp việc cấp ủy. Mỗi cán bộ chuyên trách giúp việc cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT phải thực sự là cán bộ đảng vừa hồng, vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, nói đi đôi với làm và làm với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham luận nhiều nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay tại các đảng bộ cơ sở; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và trang bị cho cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy những kỹ năng hoạt động cần thiết và chuyên sâu về nghiệp vụ công tác Đảng; nâng cao trách nhiệm, đổi mới phong cách làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực đối với cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy…

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các cấp ủy đảng Bộ GTVT 2

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm trong công tác bố trí cán bộ

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được về công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy của các tổ chức Đảng, bản thân một số cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy cũng đang bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc khục. Vì vậy, thông qua hội thảo, các cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy các cấp chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng trong công tác tham mưu tại cấp ủy của mình đạt chất lượng, hiệu quả; mỗi cán bộ chuyên trách, giúp việc tìm cho mình một cách làm hay, sáng tạo, đổi mới thiết thực.

Về phương hướng thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Đảng ủy Bộ GTVT về kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác văn phòng và đội ngũ cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ GTVT. Xác định rõ vai trò người đứng đầu cấp ủy, từ đó lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác đảng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chăm lo, có các chế độ chính sách cả về vật chất và tinh thần để họ yên tâm làm việc, cống hiến. Các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ xây dựng được đánh giá tổng thể đối với từng cấp ủy và Đảng ủy Bộ về công tác này, từ đó xác định rõ ràng, cụ thể những việc phải làm của từng cấp. Các cán bộ đảng phải tự trau dồi, học tập nghiệp vụ chuyên môn và công tác đảng, kể cả các kĩ năng trong tổ chức hoạt động để nâng cao trình độ, cập nhật những đổi mới.

“Mong rằng các cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy đổi mới nhận thức, nâng cao trình độ để đóng góp, đem lại hiệu quả thiết thực công tác tham mưu tại cấp ủy của mình, qua đó khẳng định vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng”, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông nói.

Xem thêm video 

Thanh Thúy