Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo ngành GTVT

03/08/2017 14:21

Sáng nay (3/8), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị công tác tuyên giáo, thông tin chuyên đề.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu công tác tuyên giáo cần chủ động và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Định hướng dư luận, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên

Ghi nhận những đóng góp của công tác tuyên giáo trong hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Bộ GTVT cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, công tác tuyên giáo đã có những hoạt động tích cực, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy Đảng cấp trên kịp thời, trách nhiệm và ngày càng thiết thực. Công tác xây dựng đội ngũ được chú trọng. Cấp trên đã tăng cường đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo của cấp dưới.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng cho rằng, hiện công tác tuyên giáo vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục. Trong đó, việc nắm bắt tư tưởng, dư luận về ngành, về đơn vị còn chậm; Phân tích, đánh giá diễn biến, tư tưởng nhiều cơ quan, đơn vị chưa tốt; Triển khai nghị quyết, chỉ thị ở một số đơn vị chỉ mang tính hình thức, nhất là ở cấp chi bộ; Cán bộ làm công tác tuyên giáo ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, chưa xây dựng, tham mưu được các hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Trước đó, kiểm điểm công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ GTVT từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, ông Khuất Việt Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp từng bước được nâng lên. Hầu hết các chủ trương lớn của Đảng, của ngành đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện cụ thể, toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tốt. Công tác tuyên giáo đã góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ; cung cấp cho cán bộ, đảng viên những thông tin mới nhất và chính thống về tình hình kinh tế - xã hội đất nước, của ngành, đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Bộ ban hành kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ hoàn thành tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đại hội Đảng và cấp ủy cấp trên. Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ đã tổ chức 6 hội nghị tập trung và chỉ đạo tổ chức 36 hội nghị ở các đảng bộ cơ sở để phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị. Tham mưu cho Đảng ủy Bộ phối hợp tổ chức 16 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 2.155 quần chúng ưu tú và 16 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.974 đảng viên dự bị; tổ chức 4 hội thảo chuyên đề công tác xây dựng Đảng và 6 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, lồng ghép với phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và ngành GTVT…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu phải bám sát hoạt động chung của Đảng bộ Bộ và sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ toàn ngành của Ban Cán sự đảng Bộ. Phải xây dựng được hệ thống tổ chức, cán bộ làm công tác tuyên giáo bài bản, nắm bắt được tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên để chủ động hơn trong xử lý và cung cấp thông tin, tạo hiệu quả tốt hơn trong tuyên truyền. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ và xây dựng cơ chế làm việc của tổ chức, cán bộ làm công tác tuyên giáo; có biện pháp mới, tiên tiến trong hoạt động. Chú trọng triển khai các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ.

“Quan trọng nhất của công tác tuyên giáo là phải luôn cập nhật thông tin, kiến thức, bồi dưỡng kĩ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo thông qua trao đổi thông tin, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm”, Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Ngọc Đông nói.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Hội nghị học tập chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phạm Công Bổng đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ tuyên giáo triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới như: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT xây dựng nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo; tổ chức hội nghị về thực hiện nhiệm vụ toàn ngành với cách mạng 4.0; triển khai công tác tuyên giáo tại các đơn vị hiệu quả, thực chất…

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo tại Báo Giao thông, ông Nguyễn Bá Kiên, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết, trong 4 năm qua, Báo Giao thông thực hiện nhiều quy hoạch về tổ chức, nhân sự theo sự chỉ đạo của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ như: sáp nhập Báo Bạn đường về Báo Giao thông năm 2012, sau đó năm 2014 sáp nhập các báo và tạp chí ngành GTVT. Với việc tiếp nhận hơn 20 CBCNV ở các báo, tạp chí khác, Báo Giao thông gặp nhiều khó khăn để ổn định việc làm, tư tưởng và chăm lo phát triển kinh tế để đảm bảo thu nhập người lao động. Mặt khác, Báo phải đối mặt với tình hình chung hiện nay là số bạn đọc quan tâm báo giấy giảm, chủ yếu đọc báo điện tử qua mạng nên sản lượng báo giấy giảm, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp, đặc biệt là quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, Báo đã duy trì ổn định, có tăng trưởng về doanh thu, thu nhập CBCNV; nội bộ đoàn kết, thống nhất.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên cho rằng, để công tác tuyên giáo hiệu quả cần thực hiện truyền thông nội bộ, xây dựng hình ảnh đơn vị thật tốt

Để đạt kết quả đó, theo ông Nguyễn Bá Kiên, công tác tuyên giáo nói chung, truyền thông nội bộ nói riêng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tất cả chủ trương được đưa ra bàn thảo cụ thể, khi dự thảo chính sách đưa ra công khai để CBCNV góp ý và khi đã đồng thuận, thống nhất thì quyết liệt thực hiện. “Mấu chốt để tạo được sự đồng thuận để phát triển đơn vị là công tác truyền thông nội bộ phải tốt. Khi người lao động còn thắc mắc, phải trả lời thấu đáo, giải quyết đến cùng”, ông Kiên chia sẻ.

Ông Kiên cho biết, Đảng bộ Báo Giao thông xác định nhiệm vụ chính trị lớn nhất của Báo Giao thông là truyền thông và xây dựng hình ảnh cho ngành. Từ kinh nghiệm thực tiễn vừa qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ này phải có sự thống nhất trong chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo, Đảng ủy Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về việc thông tin nhanh nhạy, công khai minh bạch. Bề nổi công tác tuyên giáo là công tác truyền thông của từng cơ quan, đơn vị, vì vậy thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải ý thức xây dựng hình ảnh cho cơ quan mình. Việc định hướng truyền thông muốn thành công phải thực sự chủ động.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận, chia sẻ và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đi vào thực chất như: Việc tham mưu cho cấp ủy Đảng ra nghị quyết phải bám sát tình hình thực tế; Phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, công tác dân vận với các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác truyền thông nội bộ…

Đánh giá công tác tuyên giáo của Đảng bộ Bộ GTVT, ông Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, công tác tuyên giáo Đảng bộ Bộ GTVT thời gian qua có nhiều hoạt động hiệu quả, thực chất, nhất là chủ động trong thông tin xử lý các sự vụ ảnh hưởng đến hình ảnh ngành. “Tuyên giáo chính là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đảm bảo định hướng về mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền”, ông Nam nói và cho rằng, công tác tuyên giáo cần bám sát chức năng, nhiệm vụ này.

Tại hội nghị, ông Vũ Đức Nam đã thông tin tới đại biểu chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo cấp ủy; Kinh nghiệm, giải pháp chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 5 (khóa XII).

Xem thêm video

Thanh Thúy