Nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn trên biển

21/05/2014 16:01

Mọi đối tượng khi gặp nạn trên biển đều có quyền được hỗ trợ, cứu giúp từ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn những nước sở tại.