Nâng cao năng lực, an toàn và chất lượng dịch vụ hoạt động bay

09/01/2015 11:22

Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) đang xây dựng Đề án Nâng cao năng lực, an toàn và chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

nâng cao năng lực, an toàn và chất lượng dịch vụ hoạt động bay
Nhiều hành khách vẫn phàn nàn về chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay

Đề án tập trung đánh giá hiện trạng năng lực điều hành bay, an toàn và chất lượng dịch vụ đảm bảo hoạt động bay của Tổng công ty, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực điều hành bay, an toàn và chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Trên cơ sở đó, Đề án đưa ra các giải pháp để nâng cao an toàn, năng lực điều hành bay (gồm năng lực thông qua của vùng trời đường dài, vùng trời trung tận, năng lực thông qua của sân bay cũng như giải pháp nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và năng lực của nhân viên hàng không, nhóm bảo đảm hoạt động bay).

Các giải pháp về an toàn hàng không, nâng cao chất lượng, giải pháp quản trị doanh nghiệp, huy động vốn đầu tư… cũng được đề cập cụ thể trong đề án. 

Ngân Anh