Nâng cao vai trò và hoạt động của HĐND cấp tỉnh

12/12/2017 06:22

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND có lúc, có việc còn hình thức, còn những tồn tại, hạn chế...

nâng cao vai trò và hoạt động của hĐnd cấp tỉnh

UBTVQH xem xét Báo cáo kết quả giám sát “Việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Ảnh: quochoi.vn

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát gửi Ủy ban TVQH, những điểm mới được quy định trong Luật về tổ chức, bộ máy và hoạt động của HĐND đã đáp ứng được phần lớn những yêu cầu trong việc nâng cao vị thế và vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND có lúc, có việc còn hình thức, vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, việc HĐND ban hành nghị quyết chưa đảm bảo chặt chẽ theo trình tự luật định; việc tổ chức lấy ý kiến và đánh giá tác động của một số dự thảo nghị quyết còn mang tính hình thức. Một số kiến nghị sau giám sát chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm; hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND còn lúng túng về phương pháp, nhiều địa phương chưa thực hiện được nội dung này. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề còn ít, chưa khắc phục được tình trạng thành phần tham dự tiếp xúc cử tri chủ yếu là cán bộ xã, thôn, bản, khu phố; còn có địa phương không tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp.

Theo Đoàn giám sát, hiện số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh là 3.903 người, giảm 4 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (do qua đời), trong đó có 637 đại biểu hoạt động chuyên trách (chiếm 16,32%), tăng so với nhiệm kỳ trước. Địa phương có tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách cao nhất là Đà Nẵng, địa phương có tỷ lệ thấp nhất là An Giang. 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho rằng, hiệu lực hiệu quả HĐND cấp tỉnh, cấp huyện không đồng đều, có tỉnh làm tốt, nhưng có tỉnh làm chưa tốt. Ngoài ra, tính nể nang trong HĐND vẫn còn nhiều.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề cập đến các chức danh Phó chủ tịch, Trưởng các ban HĐND và cho hay, có nhiều ý kiến cho rằng, cơ cấu như vậy làm thấp vai trò của HĐND. Ông đồng tình quan điểm xem xét lại việc Phó chủ tịch HĐND không là thành phần cấp ủy, vì thông thường, Giám đốc Sở đã là cấp ủy viên rồi mà Phó chủ tịch HĐND lại không phải cấp ủy thì vai trò của HĐND “không biết như thế nào”. Bên cạnh đó, ông Thanh cho rằng, vai trò của đại biểu HĐND rất hạn chế, cần xem lại cách tiếp xúc cử tri để tăng cường vai trò của đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu đã đánh giá HĐND đã làm tốt vai trò cơ quan đại diện của dân trong việc kiểm soát quyền lực. Các TP lớn và một số địa phương trong tranh luận, thảo luận đưa ra nhiều vấn đề rất mạnh mẽ, chất vấn tốt. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND, Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc đến việc thực hiện thí điểm sáp nhập 3 Văn phòng: UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH làm một.

Hoài Vũ