Nâng cao ý thức chống tiêu cực của lực lượng Thanh tra GTVT

22/07/2016 10:00

Thanh tra Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống tiêu cực.

Nâng cao ý thức chống tiêu cực của lực lượng Thanh tra GTVT 1

Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành GTVT tăng cường các biện pháp phòng, chống tiêu cực

Thanh tra Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN, các Cục Đường sắt VN, Đường thuỷ nội địa VN, Hàng hải VN, Hàng không VN và Thanh tra sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm; phòng, chống tiêu cực của lực lượng Thanh tra GTVT.

Văn bản do Chánh thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà ký nêu rõ: Hàng năm, qua công tác thanh tra, Thanh tra GTVT trên toàn quốc đã phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm, kiến nghị ban hành, sửa đổi nhiều quy định quản lý, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua, trong quá trình thực thi công vụ, còn có một số trường hợp người làm công tác thanh tra không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thanh tra ngành GTVT.

Để phòng, chống tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành GTVT tăng cường các biện pháp phòng, chống tiêu cực; thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; thường xuyên phấn đấu, rèn luyện theo năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, thanh tra viên, công chức thanh tra, viên chức thuộc ngành Thanh tra; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng đó, cần thực hiện luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trị công tác theo quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, trong đó tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

Công tác thanh tra phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, thực hiện theo đúng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phân công trong quá trình thực thi công vụ; xây dựng và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch thanh tra, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyệt đối không để cán bộ, thanh tra viên, công chức thanh tra thực hiện nhiệm vụ khi không có văn bản phân công, quyết định thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền…

T.Bình