Nâng cấp hệ thống camera giám sát trung tâm đăng kiểm, ngăn tiêu cực

18/12/2022 13:00

Cục Đăng kiểm VN đang tiếp tục duy trì, hoàn thiện nâng cấp hệ thống camera giám sát để nâng cao chất lượng công tác giám sát, ngăn tiêu cực.

Kỷ luật 3 trung tâm đăng kiểm và 33 đăng kiểm viên năm 2022

Theo thống kê từ Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm VN), năm 2022, đơn vị đã tăng cường kiểm tra giá sát qua camera, kiểm tra rà soát dữ liệu và thực hiện 16 lượt kiểm tra chuyên ngành các trung tâm đăng kiểm.

nâng cấp hệ thống camera giám sát trung tâm đăng kiểm, ngăn tiêu cực

33 đăng kiểm viên bị kỷ luật trong năm 2022

Kết quả tạm đình chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 trung tâm, 5 dây chuyền kiểm định, 5 nhân viên nghiệp vụ, 22 đăng kiểm viên và thu hồi Giấy chứng nhận 2 đăng kiểm viên.

Cùng với đó, phối hợp cùng đoàn Thanh tra Bộ GTVT thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định ATKT & BVMT tại 11 địa phương gồm 50 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Qua đó, xử lý 11 đăng kiểm viên, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với trung tâm đăng kiểm 1507D và không công nhận kết quả thực tập đối với 5 đăng kiểm viên.

nâng cấp hệ thống camera giám sát trung tâm đăng kiểm, ngăn tiêu cực

Năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động kiểm định đối với các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới qua camera; kiểm soát dữ liệu kiểm định của các đơn vị đăng kiểm

Nâng cấp hệ thống camera giám sát trung tâm đăng kiểm

Theo Phòng Kiểm định xe cơ giới, năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động kiểm định đối với các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới qua camera; kiểm soát dữ liệu kiểm định của các đơn vị đăng kiểm.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì và hoàn thiện nâng cấp hệ thống camera giám sát để nâng cao chất lượng công tác giám sát, ngăn tiêu cực nhũng nhiễu.

Ngoài ra còn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm, tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tình trạng bỏ hạng mục, công đoạn kiểm tra, kiểm tra không đúng quy trình, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện không đúng.

Song song với đó, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới. Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tại các địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương để kiểm tra liên ngành hoặc hỗ trợ lực lượng chức năng địa phương trong kiểm soát tải trọng xe.

Yến Chi