Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

31/10/2014 11:45

Về Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thiện dự án đầu tư, báo cáo Bộ Công thương trước ngày 15/11.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bộ Công thương chủ trì thành lập Hội đồng có sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Ngãi để thẩm tra Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2014. Đồng thời, hướng dẫn tỉnh Quảng Ngãi trong việc triển khai các dự án nhiệt điện, dầu khí trên địa bàn bảo đảm tuân thủ các quy định trong đầu tư, phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động rà soát các công việc liên quan đến GPMB theo trách nhiệm của địa phương, trong đó dự kiến phương án di dân, tái định cư, đền bù để có cơ sở triển khai sớm sau khi dự án được duyệt.

M.T