Nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2

25/07/2016 06:32

Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 được xây dựng theo hình thức Hợp đồng BOT.

Nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 1

Phương tiện thủy tham gia giao thông trên kênh Chợ Gạo

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy trình thủ tục, bao gồm cả việc phê duyệt đề xuất dự án, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOT.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện việc quản lý thu, nộp và sử dụng phí trên tuyến luồng kênh Chợ Gạo.

Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 là dự án thuộc lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. 

L.C