Nâng chỉ số xếp hạng hạ tầng, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia

04/10/2019 17:02

Bộ GTVT yêu cầu thực hiện các giải pháp để nâng xếp hạng nhóm chỉ số hạ tầng theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu...

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết 02 để giảm chi phí vận tải, logistics, phát triển hạ tầng giao thông, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

"Thực hiện Nghị quyết này, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai và bước đầu đạt kết quả nhất định. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng đều, đồng bộ. Bên cạnh đó, việc kết nối các phương thức vận tải chưa hiệu quả, dẫn đến chi phí vận tải, logistics vẫn cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam", Bộ GTVT nêu.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các đơn vị coi việc thực hiện Nghị quyết 02 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

"Người đứng đầu các đơn vị cần đẩy mạnh toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến chỉ số hạ tầng và các chỉ số thành phần để nâng xếp hạng nhóm chỉ số hạ tầng theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu - GCI 4.0 của WEF lên từ 3 - 5 bậc, năm 2019 ít nhất tăng 1. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 02, Quyết định số 1178 của Bộ GTVT", Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

"Các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT cần thường xuyên duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy